Edu srijeda: Prevlačenje bučicama na klupi

Prevlačenje bučicama na klupi ležeći na leđima je izolirajuća i višezglobna vježba za mišiće prsa. U teretanama se mogu vidjeti vježbači koji istu vježbu integriraju u program za mišiće leđa, prvenstveno zbog bočnog mišića leđa, koji je sinergist u programu za prsa.

Pokret se izvodi tako da vježbač liježe na klupu sa stabilnim osloncima na stopalima, kukovima, ramenima i glavi. Bučica se za kraj iste drži gotovo opruženim rukama u razini prsnih mišića. Bučica se spušta do položaja u kojemu su nadlaktice u produžetku tijela, a ruke su blago savijene u zglobu lakta. Bučica se iz tog položaja podiže do opruženih ruku.

Udisaj se izvodi tijekom popuštajuće faze, a izdisaj tijekom svladavajuće faze pokreta.

Najčešće pogreške: skraćena amplituda pokreta, preveliko grčenje ruku u zglobu lakta, pretjerano širenje laktova i nepravilno disanje.

Saznajte više: www.fitness-step.hr

Edu srijeda: Prevlačenje bučicama na klupi
  Blog - Sve