Edu srijeda: Vježbe za trbuh

Prednji i bočni dio trbušne stijenke čini pet mišića koji donje rubove prsišta spaja sa zdjeličnim kostima, a ti mišići su:

  1. ravni trbušni mišić- m.rectus abdominis
  2. vanjski kosi trbušni mišić- m.obliquus externus abdominis
  3. unutarnji kosi trbušni mišić- m.obliquus internus abdominis
  4. poprečni trbušni mišić- m.transversus abdominis
  5. piramidni mišić- m.pyramidalis

Zadaća trbušnih mišića je da svojim djelovanjem pomažu pri izdisaju podizanjem intraabdominalnog tlaka, antagonističkim djelovanjem s leđnim mišićima omogućuju uspravan stav i održavanju ravnoteže.

Saznajte više: www.fitness-step.hr

Edu srijeda: Vježbe za trbuh
  Blog - Sve